Vi ökar våra kunders konkurrenskraft

och vet att enda sättet att få företag att på riktigt vilja driva frågan om donationer,
är när tydliga mervärden genereras i tre led – för aktieägarna, företagsledarna och anställda.

66%

av anställda vill kunna påverka vad deras företag donerar till och på vilket sätt.

80%

av anställda skulle känna sig mer stolta, motiverade, engagerade eller produktiva om deras arbetsgivare donerade till välgörande ändamål.

1 av 3

av anställda vars arbetsgivare donerar till välgörande ändamål kan påverka vilken typ av ändamål som företaget donerar till.

21%

av 350 000 tillfrågade svenska bolag har idag ett miljö-, socialt och etiskt arbete.

Om 4life

Genom att rådgiva företagsledare och stötta dem i att integrera en professionell donationsstrategi hjälper vi företag att stärka deras långsiktiga konkurrenskraft och ytterst att öka deras bolagsvärde.

Är du nyfiken på vilka som står bakom 4Life och varför vi engagerar oss i frågan? Läs mer under fakta, varför och om oss.

Vill du veta mer?

Vi ringer gärna upp dig och berättar om 4life.