Fakta

Endast 21% av svenska företag har en utarbetad strategi för sitt miljö-, sociala och etiska arbete. Samtidigt svarar över 80% av anställda att de skulle känna sig mer stolta, motiverade, engagerade eller produktiva om deras arbetsgivare donerade till välgörande ändamål.

Därtill visar forskningen att företag som har en tydlig etisk- & hållbarhetsstrategi också är 6x mer sannolikt högre presterande än företag utan. Vi kan bevisa ett ökat bolagsvärde kopplat till en bättre donationsstrategi – och hjälper dig att integrera den i ditt företag.

6x

mer sannolikt att företag med en tydlig etisk- & hållbarhetsstrategi har en högre prestation än företag utan.

8%

av svenska donationer kommer från företag enligt svensk insamlingskontroll sammanställning för 2015.

21%

av 350 000 tillfrågade svenska bolag har idag ett miljö-, socialt och etiskt arbete, 46% har inget arbete alls.