Om oss

Vårt mål är att öka företagsdonationer.
Vi som står bakom 4Life är Reforce och Söderberg & Partners, två entreprenörsdrivna och innovativa företag. Anledningen till vårt engagemang är tredelat. Dels vill vi skapa en bättre värld, dels främja det lokala entreprenörsskapet hos våra medarbetare samtidigt som vi vill fördjupa samarbetet med våra befintliga eller potentiella kunder.

Vill du veta mer?

Vi ringer gärna upp dig och berättar om 4life.

Identifiera styrkor och potential

Alla företag har olika förutsättningar och har kommit olika långt i sin existerande donationsstrategi och övergripande CSR-arbete. Steg ett på vägen till att realisera värden knutna till frågan är att med hjälp av 4Life göra en genomlysning. Läs mer om detta på 4Life-index.

Integrera donationsstrategi

När vi är överens om vilka aktiviteter som bör åtgärdas och vilka förväntade effekter som finns knutna till dessa så måste detta förankras och integreras i organisationen. Som en av de mest betydande aktörerna inom marknaden, vägleder vi givetvis dig som företagsledare i hur du ska engagera din personal i frågan och på så vis få ut bäst effekt av din donationsstrategi.

Engagerad organisation

Forskningen visar att företag som lyckas väl med sin donationsstrategi primärt ser vinsterna i att deras personal känner sig mer engagerade i sin arbetsgivare och hittar ytterligare anledningar att vara stolta både över sitt jobb och sin arbetsgivare.

Attraktivare företag

Med en mer engagerad organisation kan företag också öka den övergripande attraktionskraften till sitt varumärke. Det ökar förmågan att rekrytera framtidens talanger som ofta söker sig till företag som erbjuder mer än bara lön och titel. Det ökar också

Engagerade slutkunder

Med ett starkt varumärke och engagerade medarbetare ökar sannolikheten att fler av era kunder inte bara köper av er baserat på produkt och pris. På så vis kan ni över tid bygga relationer till era kunder som ligger närmare så som ni strategiskt vill uppfattas.

Långsiktig konkurrenskraft

Kombinationen av ökat engagemang hos medarbetarna, högre attraktionskraft på marknaden och att fler kunder tror på er vision står ni bättre rustade inför framtidens utmaningar. Det är precis vad vi vill hjälpa er att åstadkomma.

Ökat bolagsvärde

Vi ser att vårt värdebidrag till dig som företagsledare kan vara en del av att stärka din långsiktiga konkurrenskraft och ytterst ser vi att det påverkar ert bolagsvärde positivt.

Om du som vi brinner för att göra världen lite bättre och samtidigt har ett ansvar gentemot dina aktieägare, tycker vi att det är hög tid för dig att kontakta oss så att vi kan beskriva vad en professionell donationsstrategi innebär och leder till.