Varför 4life?

6x

mer sannolikt att företag med en tydlig etisk- & hållbarhetsstrategi har en högre finansiell prestation än företag utan.

*Enligt metastudie som jämför finansiell prestation mellan Dow Jones Sustainable Index vs. World Index

80%

av arbetstagare skulle känna sig mer stolta, motiverade, engagerade eller produktiva om deras arbetsgivare donerade till välgörande ändamål.

*Enligt demoskopstudie från 2016

4X

Mer pengar doneras av privatpersoner än vad som doneras från företag.

*Enligt FRII insamlingsrapport 2015

Vi tror på att professionalisera företagsgivandet. Vi ser att det leder till mervärden i tre led.

För företagsledare

Värdet av en professionell donationsstrategi hjälper dig som ledare eller ägare att skapa en koppling hela vägen från din vision och strategi till dina anställdas orsak att gå till jobbet.

Vi tror inte att det bara går via en välintegrerad donationsstrategi – men vi tror starkt på att det finns en positiv ROI för dig som ledare som bygger på ett ökat medarbetarengagemang och effekterna av det.

Det visar forskningen också.

För anställda

Forskningen visar att anställda bryr sig mer och mer om sin arbetsgivares sociala ansvarstagande.

Som människor vill vi bidra till ett ljusare imorgon – och som anställd vill du att din arbetsgivare strävar åt samma håll. Vår erfarenhet och tillgänglig forskning visar dock att anställda vill kunna vara med och påverka vad ens företag gör.

Därför behöver du arbetsgivare ge dem den möjligheten.

För hjälporganisationer

Ytterst ser vi att vårt bidrag handlar om att öka svenska företagsdonationer till hjälporganisationerna.

Men vi ser också att hjälporganisationerna har haft utmaningar att själva formulera varför och inte minst hur företag ska bygga sina donationsstrategier för att gynna bägge parter.

Vår ambition är att bygga en plattform som över tid hjälporganisationerna själva kan nyttja för att bättre beskriva sina mervärden till företagen.

Vill du veta mer?

Vi ringer gärna upp dig och berättar om 4life.